Apskaitininkų, buhalterių ir auditorių profesinių kompetencijų tobulinimas

Projekto vykdytojas:

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.06.11-2022.06.11 (36 mėn.)

Projekto vertė: 494 342,04 Eur

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, suteikiant jiems aukščiausios kokybės mokymus.

Projekto aprašymas

LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS įgyvendina projektą „Apskaitininkų, buhalterių ir auditorių profesinių kompetencijų tobulinimas“, Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0010, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 -02 „Kompetencijos LT“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas: užtikrinti nuolatinį įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, suteikiant jiems aukščiausios kokybės mokymus.

Projekto uždavinys: patobulinti apskaitininkų, buhalterių ir auditorių profesines kompetencijas siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas kompetencijas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

VšĮ Lietuvos inovacijų centro planuojamas įgyvendinti projektas yra skirtas įmonėms, kurių pagrindinė veikla priskiriama 69.2 grupei „Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais“. Planuojama, kad projekto metu kompetencijų ugdymo iniciatyvose dalyvaus 67 mažos ir labai mažos Lietuvos įmonės, o profesinę kvalifikaciją pakels 310 apskaitininkų, buhalterių ir auditorių iš įvairių Lietuvos regionų.

Dalyvavimas projekte leis išsaugoti esamas ir kurti naujas darbo vietas, tuo pačiu užtikrinant valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų augimą. Darbuotojų kvalifikacijos didėjimas tiesiogiai prisidės prie mokymuose dalyvavusių įmonių, o kartu ir viso regiono konkurencingumo augimo.

Kontaktas:

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre