UX Challenge Įmonėms

Kviečiame dalyvauti mažas ir vidutines įmones (MVĮ) iš informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus, norinčias tobulinti savo skaitmeninių produktų patogumą, naudotojo patyrimo dizainą bei kuriamą vertę.

Naujai sukurti sprendimai bus išbandyti tikrų vartotojų, kurie įvertins idėjų pritaikomumą ir tinkamumą.

Įmonės, norinčios dalyvauti UX Challenge iniciatyvoje, sprendėjams turės suteikti prieigą prie produktų, kuriamų prototipų ar eskizų vartotojo sąsajos pasitelkiant universalaus informacijos šaltinio adresą.

Praktinė informacija

UX Challenge hakatonas yra galimybė išspręsti seniai ramybės nedavusias skaitmeninio produkto problemines vietas ir į jas pažiūrėti iš naujos, sprendėjų pasiūlytos perspektyvos. Renginio pabaigoje įmonės turėtų pamatyti veikiantį savo iššūkio sprendimo prototipą, tačiau kokį progresą pavyks pasiekti priklausys ir nuo pačios įmonės indėlio – komunikavimo su komanda bei pagalba atsakant į jiems kylančius klausimus.

Inociatyvoje gali dalyvauti įmonės iš IRT srities, kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. eurų ir kurios turi ne daugiau kaip 250 darbuotojų.

Ne, įmonės savo iššūkį pateikia ir galimą sprendimą jam gauna nemokamai.

Įmonės turi užpildytą paraiškos formą (word dokumentas) atsiųsti elektroniniu paštu uxchallenge@lic.lt ir užpildyti internetinės apklausos klausimyną. Abu šie veiksmai yra būtini, kad įmonės paraiška būtų priimta.

Paraiškos pateikimo terminas – 2020 m. gruodžio 13 d. 23:59.

Įmonė gali pateikti kelias paraiškas, tačiau įvertinus didžiausią galimą pridėtinę sprendimo vertę, tik viena paraiška galės būti atrinkta dalyvauti iniciatyvoje.

Ne. Iš visų gautų paraiškos formų atsitiktiniu būdu bus atrinktos 8 atrankos kriterijus atitinkančios įmonės, kurių iššūkiai bus sprendžiami UX Challenge hakatone. Atrankos rezultatai bus paskelbti 2020 m. gruodžio 21 d.

Įmonės, kurios bus atrinktos dalyvauti iniciatyvoje, turės pristatyti savo iššūkį suburtai sprendėjų komandai per hakatoną ir suteikti prieigą prie produktų, kuriamų prototipų ar eskizų vartotojo sąsajos pasitelkiant universalaus informacijos šaltinio adresą. Įmonės galės stebėti komandos darbą viso hakatono metu ir dalyvauti sprendimų testavimuose stebėtojų teisėmis. Įmonės taip pat galės nuspręsti, kaip elgtis su pasiūlytu sprendimu.

Po hakatono, visos įmonės, pateikusius paraiškas dalyvauti iniciatyvoje, turės užpildyti tikslinantį internetinės apklausos klausimyną.

Intelektinė sukurtų sprendimų nuosavybė priklausys įmonėms, bet sprendėjai bus laikomi autoriais ar išradėjais.

Iššūkyje dalyvaujančių įmonių atstovai leidžia sprendėjams atskleisti, kad jie dalyvauja iššūkyje ir dirba ties konkrečiu konkrečios įmonės produktu.

Dalyvauti UX Challenge iniciatyvoje

Įmonės, norinčios dalyvauti UX Challenge iniciatyvoje ir gauti pasiūlymus bei sprendimus, kaip pagerinti jų produktų ar paslaugų vartotojų patyrimą, turi iki 2020 m. gruodžio 13 d. 23:59:

Prieš teikdamos paraišką, įmonės turėtų susipažinti su:

Organizuojama bendradarbiaujant su:

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre