TranS4MErs

Parama ambicingoms ir novatoriškoms gamybos MVĮ, siekiančioms tapti ateities gamyklomis

ADMA TranS4MErs tęsia Europos pažangiosios gamybos rėmimo centro (ADMA) iniciatyvos pradėtus darbus. ADMA tai dar 2018 m. pradėtas ES projektas, kurio pagrindinis tikslas – įtvirtinti perspektyvią ir tvarią gamybos pramonę Europoje. Per trejus veiklos metus ADMA padėjo daugiau kaip 100 MVĮ 12 Europos šalių pritaikyti pažangius gamybos sprendimus ir socialinių inovacijų strategijas ir tapti naujos kartos gamyklomis, kuriose gamyba būtų konkurencingesnė, modernesnė ir tvaresnė.

Dėl savo holistinio požiūrio ir metodikos, apimančios tiek į technologijas orientuotas, tiek su technologijomis nesusijusias transformacijos sritis, ADMA konsorciumas sėkmingai vedė visų tipų gamybos įmones ir MVĮ – nuo kalkakmenio karjerų iki kavos virimo aparatų – ir regionines inovacijų ekosistemas visoje Europoje per jų transformacijos kelią.

ADMA TranS4MErs – tai naujas tos pačios iniciatyvos veiklos etapas, kuriame dalyvauja ir Lietuvos inovacijų centras.

Projekto tikslas – sustiprinti gamybinių MVĮ konkurencingumą, suteikiant greitą ir lanksčią visos Europos prieigą prie pažangių gamybos konsultacijų ir patirties, taip pat mokymus, pasinaudojant patirtimi, kurią turi partnerių, atstovaujančių visoms 27 ES valstybėms narėms, konsorciumas.

Projekto nuoroda: https://trans4mers.eu

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

 

Iniciatyva ADMA TranS4MErs įgyvendinama pagal Europos Sąjungos Horizon 2020 programą (Nr.: 101037866)

Projekto trukmė: 2021.10.01 – 2024.09.30 (36 mėn)

Projekto vertė: 5.6 mln. eurų.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre