Success Road

Europos MVĮ konkurencingumo ir tvarumo didinimas įgyvendinant paveldėjimo procedūras ir modelius

Įmonės paveldėjimas šeimos viduje ar perdavimas tretiesiems asmenims neretai tampa iššūkiu didžiajai daliai Europoje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ). Tik apie 30 proc. šeimų valdomų verslų išgyvena perdavimą antrajai kartai ir tik 10 proc. – perdavimą trečiajai kartai. Nors MVĮ konkurencingumo skatinimas yra svarbi Europos Komisijos darbotvarkės dalis, vis dar stinga realių priemonių remti šių įmonių perdavimo ir paveldėjimo procesus. Ekspertų teigimu, sėkmingas šio proceso įgyvendinimas ne tik prisidėtų prie šalies ekonominio tvarumo bei socialinės atsakomybės puoselėjimo, bet ir skatintų verslumą bei inovatyvumą.

Projekto tikslaspadėti šeimų valdomoms mažoms ir vidutinėms įmonėms geriau pasiruošti verslo perdavimo ar paveldėjimo procesui bei didinti jų konkurencingumą ir tvarumą.

Projektas rems politikos programų bei naujų verslo perdavimo priemonių įgyvendinimą, siekiant didinti MVĮ konkurencingumą ir tvarumą bei užtikrinti įmonės gyvybingumą pasikeitus savininkams. Tuo pačiu skatindamas ekonominę veiklą ir darbo vietų išsaugojimą, projektas prisidės ir prie bendrojo ekonomikos tvarumo bei augimo.

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Projekto trukmė: 2019.08.01 – 2023.01.31

Projekto vertė: 859 tūkst. eurų. Europos regioninės plėtros fondas.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre