SME Coach LT 2017

Ugdomojo lavinimo (angl. coaching) paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę SME Instrument

Projekto aprašymas

Projektu siekiama suteikti tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo paslaugas įmonėms, gavusioms paramą pagal programos Horizontas 2020 priemonę SME Instrument. Projekto metu aukštą augimo potencialą turinčioms įmonėms taip pat teikiamos ugdomojo lavinimo paslaugos pagal Improve metodiką.

Projekto tikslas – Tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms, gavusioms paramą pagal priemonę SME Instrument.

Pagrindinis koordinatorius:

Įgyvendinimo trukmė – 2020.01.01 – 2021.12.31 (24 mėn.)

Projekto vertė – 81 292,50 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre