(R-IoT-C)4VET

Inovatyvi ir praktinė mokymo medžiaga profesinėms mokykloms: robotika, debesų kompiuterija ir daiktų internetas

Šio projekto, kurį įgyvendina partneriai iš Lietuvos, Italijos, Kroatijos, Rumunijos ir Turkijos, tikslas yra pagerinti skaitmeninio švietimo sąlygas ES šalyse ir parengti kvalifikuotą skaitmeninio švietimo infrastruktūrą ateities kartoms skiriant ypatingą dėmesį inovacijoms. Siekdami šio tikslo, partneriai išsikėlė du bendrus uždavinius: nustatyti skaitmenines spragas robotikos, daiktų interneto ir debesų kompiuterijos sferose profesinio mokymo srityje ir parengti mokymo medžiagą su modernia vertinimo sistema, kad būtų galima pagerinti šią situaciją pasitelkiant tarpdisciplininį ugdymą.

Pagal tą pačią sistemą specialusis (R-IoT-C)4VET iniciatyvos tikslas yra apmokyti bent 140 profesinio mokymo mokinių ir 15 mokytojų su mūsų sukurta praktine robotikos, daiktų interneto ir debesų kompiuterijos mokymo medžiaga ir savęs vertinimo sistema, taip pat aplankyti 10 profesinio mokymo centrų ir MVĮ šioje srityje ir skleisti informaciją apie skaitmeninio švietimo svarbą.

Projekto svetainė: https://riotc4vet.eu/

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Erasmus+ programą.

Projekto trukmė: 2021.11.01 – 2024.03.01 (28 mėn.)

Projekto vertė: 181 330 eurų.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre