PASSPARTOOL

Priemonės vertinti bei tobulinti „minkštąsias“ inovacijas

Atsižvelgiant į pasaulinę ekonominę suirutę akivaizdu, kad mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumas ir jų atsparumas yra stipriai susijęs su jų gebėjimu diegti inovacijas. Tačiau inovacijų dinamika priklauso ne tik nuo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei technologinių pokyčių, bet ir nuo „minkštųjų“ arba ne technologinių veiksnių – sunkiau vertinamų, mažiau formalizuotų, dažniausiai paliečiančių organizacinius bei komunikacinius įmonės procesus.

Projekto tikslas – padėti viešosios politikos formuotojams kurti veiksmingą politiką, remiančią neformalius ir atvirus inovacijų procesus regioniniu lygmeniu, daugiausiai dėmesio skiriant socialinėms bei netechnologinėms inovacijoms.

Siekiant projekto tikslų, tarpregioninio mokymosi metu bus remiamasi vertinga partnerių ir suinteresuotųjų grupių patirtimi, pabrėžiant jų motyvaciją ir kritinį mąstymą neformaliojo mokymosi veikloje. Taip pat bus susitelkiama į nuodugnią analizę, siekiant pastebėti tikrąsias „minkštųjų“ inovacijų praktikas.

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Projekto trukmė: 2019.08.01 – 2023.07.31

Projekto vertė: 1,56 mln. eurų. Europos regioninės plėtros fondas.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre