LARS

Tarpregioninis sumaniosios specializacijos mokymasis

Sumanios specializacijos strategijos – pagrindinės Europos Sąjungos valstybių inovacijų politikos ir finansavimo gairės. Jos nurodo prioritetines kryptis, kuriose valstybės ar regionai turi konkurencinį pranašumą ar potencialą kurti inovacijas. Beveik prieš dešimtmetį pradėta Europos Komisijos iniciatyva rengti minėtas strategijas ir pagal jas skirstyti finansavimą kasmet įgauna vis didesnį pagreitį. Tačiau ne visiems regionams pavyksta sėkmingai suvienyti svarbiausius regioninius veikėjus siekiant bendro tikslo. Būtent todėl regioninis konsorciumas LARS siekia gerinti kompetencijas ir žinias sumanios specializacijos srityje, taip stiprinant regioninę plėtrą ir keitimąsi žiniomis bei patirtimi.

Projekto tikslas – didinti projekto partnerių atstovaujamų regionų augimo galimybes, stiprinant sumanios specializacijos strategijų kūrimą bei inovacijų sistemos veikimą.

Projektu siekiama padėti viešajam sektoriui vadovauti sumanios specializacijos procesams regionuose bei megzti tarpregioninius inovacijų tinklus. LARS veikla padeda spręsti problemas susijusias su regiono inovacijų sistemos fragmentacija, ieškoti inovatyvių sprendimų tokiomis temomis kaip – žalioji ir žiedinė ekonomika, tvarus augimas jūrų sektoriuje, pažangūs gamybos metodai, energijos vartojimo efektyvumo technologijos ir pan.

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Projekto trukmė: 2017.10.01 – 2021.03.31

Projekto vertė:  1,6 mln. eurų, Europos regioninės plėtros fondas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre