InnoHEIs

Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūros tobulinimas: nuo fragmentuoto iki integruoto ir tvaraus bendradarbiavimo

Verslo ir aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimas pasižymi akivaizdžia abipuse nauda ir galimybėmis. Skirtingai nuo prekybinių santykių, grindžiamų „duok – imk“ ryšiu, mokslo ir verslo bendradarbiavimas kuriamas abipusio bendravimo ir nuolatinio apsikeitimo žiniomis, randant bendrus sprendimus, pagrindu. Sėkmingas šių, iš pirmo žvilgsnio, visiškai skirtingų grupių bendradarbiavimas kuria palankias sąlygas inovacijoms plėstis ir įsitvirtinti įvairiose, kartais ir netikėtose, visuomenės gyvenimo srityse, o efektyvus inovacijų panaudojimas versle didina darbo efektyvumą, šalies ekonomikos konkurencingumą bei skatina eksportą ir ūkio plėtrą. Dėl šių priežasčių projekto partneriai ieško galimybių mobilizuoti aukštojo mokslo institucijas ir jų mokslinių tyrimų bei inovacijų infrastruktūras regioninei inovacijų plėtrai bei skatinti jų tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą.

Projekto tikslas – stiprinti aukštojo mokslo institucijų bei jų tyrimų infrastruktūrų vaidmenį regioninių inovacijų plėtros procese.

Projektas siekia sukurti palankią aplinką, padėsiančią tobulinti inovacijų infrastruktūros naudojimą ir užimtumą geriau įtraukiant jos vartotojus ir klientus bei stiprinant mokslo, pramonės ir visuomenės bendradarbiavimą.

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Projekto trukmė: 2019.08.01 2023.07.31

Projekto vertė: 1,96 mln. eurų. Europos regioninės plėtros fondas.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre