INforM

Inovacijų sistema pažangios gamybos iššūkiams įveikti

Ketvirtoji pramonės revoliucija bei visapusiškas gamybos skaitmeninimas kelia rimtų iššūkių mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ). INforM projektas siūlo išeitį – inovatyvų, virtualų žinių ir praktikų perdavimo modelį, padėsiantį Baltijos jūros regiono MVĮ rasti atsakymus į įvairius skaitmeninimo sprendimų klausimus. Sistemos pagalba bus kuriami bei pateikiami įmonių poreikiams pritaikyti išmanūs inžinerijos bei švietimo sprendimai, galintys padidinti įmonių efektyvumą, produktyvumą bei konkurencingumą. Tokio tipo platforma MVĮ suteiks prieigą prie specifinių techninių skaitmeninimo sprendimų, jų analizės, atvejų studijų bei kitos naudingos informacijos.

Projekto tikslas – sukurti tarp-sektorinę integruotą inovacijų rėmimo skaitmeninę sistemą mažoms ir vidutinėms gamybos įmonėms, siekiant remti jas skaitmeninės transformacijos kelyje.

Projektas siekia identifikuoti konkrečius regionuose dažiausiai pasitaikančius skaitmeninimo iššūkius, stiprybes, esamas kompetencijas bei bendradarbiavimo galimybes. Taip siekiama kuo geriau atliepti realius įmonių poreikius, suteikti paramą diegiant naujus skaitmeninius sprendimus bei grįžtamąjį ryšį apie  tolimesnę įmonės veiklą.

Projekto nuoroda: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/inform-174.html

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Projekto trukmė: 2019.01.01 – 2021.06.30

Projekto vertė: 1,87 mln. eurų, Europos regioninės plėtros fondas.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre