iBuy

Viešųjų institucijų vaidmens stiprinimas skatinant inovatyvius viešuosius pirkimus

Nors inovatyvūs viešieji pirkimai teisiškai yra leidžiami kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių šalių, tačiau pirkimo vykdytojai jų vis dar vengia dėl kompetencijos ir praktikos trūkumo. Įgyvendinant iBuy projektą, bus dalinamasi patirtimi, mokomasi iš geriausių inovatyvių viešųjų pirkimų patirčių ir ieškoma būdų, kaip patobulinti kiekvienoje šalyje veikiančią viešųjų pirkimų sistemą, taip skatinant viešąsias institucijas taikyti būtent šį pirkimo būdą.

iBuy projekto tikslas – skatinti viešojo sektoriaus įsitraukimą į inovacijų kūrimą, diegimą ir taikymą, įgalinant viešojo sektoriaus institucijas aktyviau taikyti inovacijų pirkimus, tam panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Tokiu būdu bus siekiama paskatinti valstybines institucijas tapti inovacijų varikliu šalyje.

Projekto partneriai rengs veiksmų planus kiekvienai šaliai ir pasiūlys priemones, kurios padės paskatinti valstybinį sektorių pereiti prie inovatyvių viešųjų pirkimų. Konsorciumas siekia, kad viešojo sektoriaus institucijos pirktų ne konkretų rinkoje jau egzistuojantį ir jų poreikių iki galo nesprendžiantį produktą, o jų poreikiams pritaikytą sprendimą, siūlantį geriausią būdą egzistuojančiai problemai pašalinti.

Projekto nuoroda: https://www.interregeurope.eu/ibuy/

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Projekto trukmė: 2018.06.01 – 2022.11.30

Projekto vertė: 1,47 mln. eurų, Europos regioninės plėtros fondas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre