GoSmart BSR

Sumaniosios specializacijos stiprinimas skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą Baltijos jūros regione

Tarptautinis projektas „GoSmart BSR“ skirtas Baltijos jūros regiono šalims, turinčioms mažiau patirties įgyvendinant sumanios specializacijos strategijas. Šiuo aspektu ypač jautrios yra mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), kurios, lyginant su kitais veikėjais, atsilieka pagal inovacijų diegimą ir investicijas į mokslinius tyrimus bei jų plėtrą. Siekdamas keisti esamą padėtį, projektas „GoSmart BSR“ plėtoja naują tarpvalstybinį požiūrį į sumaniąją specializaciją bei skatina MVĮ tarptautiškumą.

Projekto tikslas – skatinti efektyvų tarpvalstybinį pramonės, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sektoriaus bei viešųjų institucijų bendradarbiavimą, keliant jų gebėjimus taikyti sumaniosios specializacijos strategiją.

Projekto „GoSmart BSR“ metu siekiama įtraukti kuo daugiau inovatyvių įmonių į tarpvalstybinį bendradarbiavimą, gerinti viešųjų institucijų supratimą apie paramą inovacijoms bei verslo tarptautiškumą, taip pat stengtis, kad mokslo ir tyrimų institucijos kuo geriau atitiktų verslo poreikius.

Projekto nuoroda: https://gosmartbsr.eu/

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Projekto trukmė: 2017.10.01 – 2021.03.31

Projekto vertė: 1,76 mln. eurų, Europos regioninės plėtros fondas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre