FOUNDATION

Didiname regionų atsparumą pramonės struktūriniams pokyčiams

Didelį darbo vietų skaičių kuriančių įmonių uždarymas neretai tampa iššūkiu visai regiono ekosistemai. Norint didinti ekonomikos stabilumą, valstybinės įstaigos yra raginamos kurti paramos priemones ekosistemai ir pasirengti tokių įmonių uždarymui dar iki galimai kilsiančios krizės. Regiono atsparumo pramonės pokyčiams didinimas – vienas svarbiausių veiksnių, siekiant išsaugoti darbo vietų bei gyventojams kuriamos socioekonominės gerovės stabilumą. Priklausomai nuo regiono pasirengimo ekonominiams sukrėtimams didelį darbo vietų skaičių kuriančių įmonių uždarymas gali virsti mobilizuojančiu, progresą paskatinančiu iššūkiu, arba visos regiono ekosistemos pabaigos pradžia. Regionai yra raginami įgyvendinti bandomuosius projektus, didžiausią dėmesį skiriant to regiono stiprybėms bei suteikti tinkamą paramą verslui, siekiant pertvarkyti regioninę pramonės bazę.

Projekto tikslas – stiprinti regionų atsparumą pramonės struktūriniams pokyčiams, plėtojant politiką bei priemones, remiančias regioninių strateginių verslo nišų ieškojimo procesą bei susijusias paramos sistemas.

Plėtojant projektą bus siekiama sukurti numatomų struktūrinių pokyčių pagrindus ir gaires. Tikimasi, kad pramonės atstovai, verslo paramos organizacijos ir politikos formuotojai supras, kaip veikia jų ekosistemos, ir susidūrę su kliūtimis, galės kartu stiprinti regiono augimą ir užimtumą, įgyvendindami palaikomąją politiką ir programas, skirtas MVĮ konkurencingumui didinti.

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Projekto trukmė: 2019.08.01 2023.07.31

Projekto vertė: 1,86 mln. eurų. Europos regioninės plėtros fondas.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre