BIO-Boost

Bioekonomikos vertės grandinių skatinimas inovacijų agentūrose

Europos Sąjungos vėliava

Bendrieji projekto tikslai – padidinti dalyvaujančių inovacijų agentūrų potencialą, mokytis iš pirmaujančių regionų inovatorių ir įtvirtinti šias žinias bei patirtį organizacijose, kuriant ir plečiant tinklus, vystant bendradarbiavimą ir didinant įvairių inovacijų suinteresuotųjų šalių ir teritorijų dalyvavimą esamose sėkmingose bioekonomikos iniciatyvose, įskaitant žemės ūkio maisto produktus, miškininkystę, biologines chemines medžiagas, medžiagas ir produktus bei bioenergiją.

Partneriai atliks įvairias veiklas, pasitelkdami tarpusavio mokymąsi, įskaitant mokomuosius vizitus ir darbuotojų mainus, siekdami užmegzti glaudesnius partnerystės ryšius, taip pat sužinoti, kaip patobulinti inovacijų paramos priemones. Tai bus įtvirtinta vykdant operatyvinę veiklą, kuria siekiama kurti ir plėtoti inovacijų ekosistemas ir MVĮ per hakatonus ir iššūkius, teikiant tiesioginę paramą MVĮ inovacijų valdymo srityje ir padedant didesnėms šalių MVĮ finansuoti inovacijų projektus.

Projekto svetainė: https://bio-boost.eu

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (Horizon Europe Nr.: 101096150).

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.02.01 – 2025.01.31 

Projekto vertė:  434 062,50 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre