200SMEchallenge

Projekto 200SMEchallenge tikslas –  pasiūlyti inovacijų agentūroms naują MVĮ inovacijų paramos schemą, paremtą MVĮ inovacijų iššūkių sprendimų paieškos principu. Įgyvendinant šį projektą septyniose valstybėse (Lietuvoje, Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Estijoje, Danijoje bei Suomijoje) planuojama suorganizuoti dizaino ir vartotojų mąstysenos prieiga paremtą inovacijų iššūkių hakatoną, kur grupės iš 4-5 būsimųjų dizaino ir programavimo srities profesionalų arba pradedančių specialistų per fiksuotą terminą spręs 8 įmonių iškeltus iššūkius, susijusius su jų kuriamos produkcijos ar paslaugų (iš IRT srities) vartotojų sąsajomis (interface‘ais). Paties hakatono idėja ta, kad jame dalyvauja ne tik problemos sprendėjai ar pačios įmonės, kurioms reikia sprendimo, bet galiausiai pasiūlytas sprendimas yra išbandomas pačių potencialių vartotojų.

Projektas finansuojamas programos Horizontas 2020 priemonės INNOSUP 6 lėšomis.

Nuoroda į projekto puslapį https://www.200smechallenge.eu/.

Projekto tikslaspasiūlyti inovacijų agentūroms naują MVĮ inovacijų paramos schemą, paremtą MVĮ inovacijų iššūkių sprendimų paieškos principu

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Įgyvendinimo laikotarpis – 2019.09.01-2021.10.31

Vertė – 498 367,50 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre