Inovatyvių moterų verslų kūrimas taikant akvaponikos technologijas

Projekto koordinatorius:

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020 gegužės 1 d. – 2021 birželio 30 d. (14 mėnesių)

Projekto vertė: 109 350 Eur

Projekto tikslas – Dramblio Kaulo Kranto moterims sudaryti galimybes užsiimti inovatyviu verslu, grįstu akvaponikos sistemų naudojimu. Moterys įgis žinių ir kompetencijų, reikalingų tokio verslo kūrimui, joms bus suteikta reikalinga infrastruktūra.

Projekto aprašymas

Dramblio Kaulo Krantas yra ne tik viena pažangesnių valstybių Vakarų Afrikoje, bet taip pat, svarbi Europos Sąjungos partnerė. Nors šalies ekonomika yra įvardijama kaip viena stipresnių visame regione, pagal lyčių nelygybę ši valstybė užima tik 155 vietą iš 160. Moterys uždirba beveik per pusę mažiau nei vyrai. Didelę šalies ekonomikos dalį sudaro neformali ekonomika, kurioje moterys užima pagrindinę vietą, tačiau verslas neformaliame sektoriuje yra labai pažeidžiamas ir neužtikrinantis stabilių pajamų. Moterims trūksta kompetencijų bei žinių tam, kad jos galėtų plėtoti verslą, kuris joms užtikrintų tvarias pajamas.

Projekto metu moterys bus skatinamos dalyvauti mokymuose, kuriuose įgaus žinių apie akvaponikos sistemą, jos naudojimą bei apie verslo vadybą. Bus apmokyta moterų-lyderių grupė, kuri bus vėliau atsakinga už kitų moterų apmokymą, ir įdiegtos dvi pilotinės akvaponikos sistemos. Remiantis pirmųjų metų patirtimi, antraisiais metais akvaponikos sistemų tinklas bus išplėstas įvairiuose šalies regionuose. Mokymų metu dalyvėms bus pristatoma ir Lietuvos patirtis, kuri buvo sukaupta įgyvendinant pokyčius, supažindinama su moterų padėties situacija mūsų šalyje, jų vaidmeniu politiniame bei ekonominiame šalies gyvenime siekiant įgalinti moteris Dramblio kaulo krante tapti ekonomiškai savarankiškomis ir prisidėti prie teigiamų pokyčių jų aplinkoje.

Projektas tęsia praeitais metais pradėtą iniciatyvą Dramblio kaulo krante, kuria buvo siekiama skatinti moterų verslumą. Įgyvendinant iniciatyvą, be projekto partnerių organizacijos, yra bendradarbiaujama su Nacionaline moterų verslininkių asociacija (Chambre national des femmes chefs d‘interprise de Cote d‘Ivoire), Afrikos moterų asociacija (Reseau Enterprenarial des femmes Africaines) bei Jaunimo paramos agentūra (Agence Emploi Jeunes).

Projektas tiesiogiai prisideda prie JT 5-ojo darnaus vystymosi tikslo „Lyčių lygybės užtikrinimas ir moterų įgalinimas“, nes projekto metu moterys įgyja kompetencijų ir žinių, reikalingų verslo vadybai bei savarankiško verslo pradžiai naudojant akvaponikos sistemas. Sudarius daugiau galimybių moterims kurti verslus bus siekiama sumažinti skurdą, užtikrinti tvarų ekonomikos augimą, kovoti su klimato kaita bei tvariai naudoti gamtos išteklius

Kontaktas:

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre