AgriFoodX5.0

Klasterių kompetencijos tobulinimas per klasterių mainus Pramonei 5.0

AgriFoodX5.0 – tai naujas tarpdisciplininis projektas, kuriuo siekiama stiprinti klasterių bendradarbiavimą, gerinti jų valdymo gebėjimus ir palengvinti keitimąsi gerosiomis praktikomis bei žiniomis, kad būtų sustiprinti klasterių valdymo gebėjimai ir užtikrintos aukščiausios kokybės paslaugos jų nariams. Tarptautine iniciatyva siekiama įtraukti Pramonės 5.0 vertybes į žemės ūkio ir maisto produktų sektorių.

Pramonės 5.0 vertybės: Europos darbuotojų kvalifikacijos ir skaitmeninių įgūdžių kėlimas, moderni, efektyviai išteklius naudojanti ir tvari pramonė, perėjimas prie žiedinės ekonomikos, pasauliniu mastu konkurencinga ir pirmaujanti pramonė, spartesnės investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal COSME programą.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.01 – 2024.01.31 (24 mėn.)

Projekto vertė: 651 473 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre