2016 m. Gegužės 30 d., pirmadienis 19:21
LIC
Skelbimai
Veikla ir paslaugos
Projektai
Partnerystė
Nuorodos
Kontaktai
Dokumentai

Mokslininkų g. 6A,
LT
-08412 Vilnius
Tel. +370 5 235 61 16+370 5 235 61 16
Faks. +370 5 213 27 81
El. p. liclic.lt

Kaip mus surasti? »

Paieška
English

Veikla ir paslaugos
Dešimtus metus rengiamas nacionalinis konkursas „Inovacijų prizas 2014 “susilaukė gan didelio įmonių susidomėjimo. Buvo pateikta virš 100 paraiškų. Įmonės varžėsi „Inovatyvios įmonės“ ir „Inovatyvaus produkto“ katego- rijose. Paraiškas konkursui pateikė įmonės iš įvairių Lietuvos regionų ir pramonės sektorių (informacinių technologijų, maisto, elektronikos, chemijos, poligrafijos, mašinų ir prietaisų gamybos ir t. t).                     www.inovacijuprizas.lt.

INNOVAge yra INTERREG IVC inovacijų ir aplinkosaugos, Europos regionų remiamas projektas. Marche regiono valdžios institucijai (Italija) prižiūrint, INNOVAge siekiama didinti ir gerinti regioninės plėtros politikos veiksmingumą, atsižvelgiant į aplinkosauginį nepriklausomą pagyvenusių žmonių gyvenimą, kuriant tinklus ir kuruojant veiklą regionų ir tarpregioniniu lygiu. Ši politika orientuota padėti vyresnio amžiaus žmonėms ilgiau gyventi savarankiškai savo namuose, didinti jų savarankiškumą ir padėti jiems vykdyti savo kasdieninę veiklą. Trečiąjį projekto naujienlaikraštį rasite čia.


Baigiant projekto INNOVAge įgyvendinamą publikuojamas veiklos rezultatų kompendiumas. Jį parengė projekto partneriai kurdami, tobulindami viešosios paramos priemones, programas ir iniciatyvas skirtas padėti vyresniems žmonėms ilgiau išlikti nepriklausomais ir įsitraukusiais į visuomeninę veiklą. Veiklos kompendiumą rasite spustelėję ant šios nuorodos.

  
 

Lietuvos inovatyvių įmonių katalogas „Gateway to Innovation in Lithuania“, skirtas Lietuvos pramoninio ir technologinio potencialo pristatymui užsienyje. (www.gate2inno.lt). 

      

 

      

  

Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network) Lietuvoje teikia tarptautinio technologijų perdavimo paslaugas: pagalba perkant arba parduodant technologijas bei ieškant partnerių bendriems projektams visoje Europoje. (http://ipc.lic.lt)

         

      

  

Pagalba įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą verslo plėtrai. Teikiame nemokamas konsultacijas ūkio subjektams inovacinių bei verslo plėtros projektų inicijavimo ir įgyvendinimo, naudojant ES struktūrinių fondų lėšas, klausimais.

         

      

  

KLASTERIŲ KOMPETENCIJOS TINKLAS (KKT) -- tai bendras VšĮ Lietuvos inovacijų centro, VšĮ Lietuvos ekonominės plėtros agentūros ir VšĮ Žinių visuomenės instuto projektas, skirtas padėti Lietuvos įmonėms suprasti klasterizacijos naudą ir būtinas jai sąlygas, išmokti planuoti, organizuoti ir plėtoti klasterių veiklą, pačioms telktis į regioninius ir tarptautinius klasterius bei remti klasterių veiklą inovacijomis.

         

      

  

Integruoto mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėniuose) inovacijų paramos "InoTinklo“ tikslas - aktyvinti MTTP  bei inovacijų plėtojimo veiklas "Slėnių" arealuose veikiančiose ir besikuriančiose įmonėse, plėtojant paramos inovacijoms tinklo organizacijų kooperaciją ir integruojant  jų potencialą. 

         

      

  


Kooperacijos inovacijoms versle įgalinimo "InPulsas+"(InPulsas plius) iniciatyvos tikslas - aktyvinti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų plėtojimo veiklas versle, sukuriant ir realizuojant inovacijų paramos paskatas bei siekiant efektyviai įveikti sunkmečio padarinius.

         

      

  


Iniciatyvų inovacijoms versle įgalinimo "InPulsas" iniciatyvos tikslas - kelti Lietuvos inovacijų kultūrą sukuriant palankią su inovacijomis susijusių žinių sklaidos terpę, kuri formuotų vertybines nuostatas, skatinančias verslą ir mokslą vykdyti aktyvią inovacinę veiklą.

         

      

  Inovacijų portalas (www.inovacijos.lt). Portale pateikiama informacija apie Lietuvos inovacijų paramos sistemą ir politiką, inovacijų vadybą, publikuojamos naujienos ir renginiai susiję su inovacijomis.         

      

  

„Inovacijų prizas“ – kasmetinis konkursas, kurio tikslas skatinti verslų mąstymą, technologinę plėtrą bei suteikti įmonėms galimybę įvertinti savo konkurencingumą ir inovatyvumą. (www.inovacijuprizas.lt)

         

      

  

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir plėtros projektai (BSR InnoNet; INNO-DEAL; smE-MPOWER; EPISTEP; ARISE; EPIST; GET-IN; IST WORLD; PRO NMS; LSH-ACC-Mentor; BOOSTING BALTIC FP6).

         

      

  

Lietuvos inovacijų centras nuolat leidžia knygas bei rašo straipsnius į mokslo žurnalus įvairiomis su inovacijomis susijusiomis temomis. Šioje skiltyje galite atsisiųsti kai kurias publikacijas.

         

      

  

JOSEFIN (JOint SME Finance for INovation) – tai 2007-2013 m. Baltijos jūros regiono programos daugiašalio bendradarbiavimo projektas pagal pirmąjį prioritetą „Inovacijų Baltijos jūros regione skatinimas“. Projekto tikslas – sukurti schemą, kuri padėtų inovatyvioms ir į technologijas orientuotoms SVV įmonėms, siekiančioms bendradarbiauti su užsienio SVV įmonėmis, esančiomis Baltijos regiono valstybėse, gauti pagalbą veiklos vystymo proceso metu.

         

      

  

Inovacijų strategijos kūrimas (RIS LIETUVA-INNPULSE). Projekto metu bus parengta konkurencinga ir bendrai pripažįstama regioninė inovacijų strategija Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Telšių apskritims.

         

      

  

Nacionalinių technologijų platformų centras (NTPC) palaiko ir skatina nacionalinių technologijų platformų veiklą, teikdamas informacines ir konsultacines paslaugas. (www.ntplatformos.lt) 

         

      

  

Įmonių inovatyvumo įvertinimas „Innov‘check“. Metodika padeda identifikuoti stipriąsias bei silpnąsias įmonės puses, kurios trukdo inovaciniams procesams.

         

      

  

Regionų inovacijų plėtros projektas TEICO-Net. Projekto tikslas – patobulinti  projekte dalyvaujančių regionų įstatymus, programas ir instrumentus siekiant paskatinti regionų plėtrą, žiniomis paremtos regionų ekonomikos augimą, technologines inovacijas ir antreprenerystę.

         

      

  

Projektų idėjų tinkamumo ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti įvertinimas. Paslauga teikiama internetu, užpildant elektroninę formą.

         

      

© 2005-2016 VšĮ Lietuvos inovacijų centrasSprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.